מטרות וחזון

החזון
מדינת ישראל נמצאת היום בעיצומו של משבר חברתי כלכלי ופוליטי המשמש קרקע נוחה לגופים בעלי אינטרס להשליט שיח חד-מימדי המוזן מחרדה וניכור. במרכז לאסטרטגיה תקשורתית אנחנו רואים חשיבות עליונה בכינונו של שיח ציבורי חדש, בו יישמעו קולות אחרים ויינתן מקום מרכזי לנושאים כמו שוויון, זכויות מיעוטים, צדק חברתי, כלכלי וסביבתי, בריאות וזכויות אדם.
אנו מאמינים כי קידום נושאים וערכים אלה בשיח התקשורתי עד להפיכתם לחלק בלתי נפרד מהלקסיקון הישראלי, לצד פיתוח אסטרטגיה תקשורתית בקרב הארגונים לשינוי חברתי, יסייעו באופן משמעותי לקידום מאבקים לשינוי חברתי.

מטרת המרכז
התקשורת הפכה לאחד הכלים רבי העוצמה בעיצוב סדר היום הציבורי, בגיבוש עמדות הציבור ובהשפעה על תהליכי קבלת ההחלטות. המיומנות המקצועית של העבודה עם התקשורת כמו היכולת "להכניס סיפור", להציג ולהבהיר עמדה ולהשפיע באופן עקבי ומתמשך על האופן בו מצטיירת "המציאות" באמצעי המדיה השונים, אסור שיהיו נחלתם הבלעדית של פוליטיקאים, בעלי ממון ו"דוברים בכירים" מטעם.
מטרת המרכז היא עיצוב דעת הקהל והובלת שינוי חברתי ומחשבתי באמצעות התקשורת, בשיתוף פעולה מלא עם הארגונים לשינוי חברתי.
המרכז שם למטרה להשפיע על סדר היום הציבורי ועל תהליכי קביעת המדיניות באמצעות קידום נושאים לשינוי חברתי בזירה התקשורתית באופן מתוכנן ויזום. לשם כך, משתמש המרכז באנשי תקשורת מקצועיים ואסטרטגיות תקשורתיות מוכחות. המרכז עובד בשיתוף פעולה צמוד עם ארגונים לשינוי חברתי, ופועל על מנת להגביר את נוכחותם כספקי מידע ומובילי דעה ביצירת השיח התקשורתי.

© 2010 Agenda Designed & Built by Ronen Eidelman Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha