כנס אילת לעיתונות

אג'נדה הייתה שותפה במשך 5 שנים בכנס אילת לעיתונות. הכנס הוא אירוע שנתי בנושא העיתונות והתקשורת שמתקיים במשך ארבעה ימים בעיר אילת. כנס אילת לעיתונות דן בהתפתחויות של תחום העיתונות והתקשורת, מעמד העיתונאי והעיתונות ובמגמות המסתמנות לשנים הקרובות – בתחומי הסיקור השונים - בהיבטים הגלובליים והמקומיים.

אג'נדה רואה חשיבות גדולה בשיח משותף של כל העיתונאים בישראל בכנס השנתי באילת, ועל כן עושה מאמצים גדולים לדאוג לכך שיהיו משתתפים גם מכלי תקשורת שאינם בעברית, ושאינם כלי התקשורת המרכזיים.

במסגרת הכנס:

אג'נדה פועלת לשילוב פאנליסטים בני קבוצות מיעוט בפאנלים השונים.
אג'נדה מארגנת קבוצה של כ-30 עיתונאים ערבים ויוצאי אתיופיה שלוקחים חלק בכנס.
אג'נדה יוזמת כשני מושבים מטעמה.

לקריאה נוספת על פעילותה של אג'נדה בשנים הקודמות:

כנס אילת הרביעי (2010)
כנס אילת השלישי (2009)
כנס אילת השני (2008)

© 2010 Agenda Designed & Built by Ronen Eidelman Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha