סיור עיתונאים לקהילות הבדואיות בנגב – אוקטובר 2010

באוקטובר 2010 קיימה אג'נדה בשיתוף עם עמותת בוסתן סיור עיתונאים לקהילות הבדואיות בנגב.

הסיור הקנה ידע היסטורי וגיאוגרפי המתאר את ההתיישבות הבדואית בנגב וכן את השתלשלות האירועים במרחב הנגב, ואת התמורות החלות בו החל מקום המדינה ועד ימים אלו.
העיתונאים סיירו בכפרים אל-סירה, כפר לא-מוכר אשר ממוקם בסמוך לבסיס חיל-האוויר נבטים, וכן בכפר המוכר, קסר אל-סיר הסמוך לדימונה, בהם נפגשו עם נציגי ועד ופעילים בקהילה. הכפר קסר אל-סיר, הובא כדוגמא למודל פיתוח אלטרנטיבי ליישובים הבדואים בנגב, שיעוצב למינוף המשאבים והנכסים הייחודיים של התרבות הבדואית וישאף להעצים אותה בתוך סביבת החיים של המדינה המודרנית.
בתום המפגש התארחו המשתתפים במשרדי הרשות החדשה להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, ושמעו על המדיניות המופעלת והחזון של הרשויות בקשר לקונפליקט על הקרקע ולהסדרת ההתיישבות. 

© 2010 Agenda Designed & Built by Ronen Eidelman Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha