הפרויקטים שלנו

אחת לתקופה בוחרת ההנהלה הציבורית של הארגון, המורכבת מאנשי מקצוע מובילים בתחומי התקשורת ויחסי הציבור, נושאים אותם מקדמת אג'נדה בתקשורת. הנושאים הנבחרים הם מתחומי הצדק החברתי-כלכלי, זכויות האדם, זכויות מיעוטים, פלורליזם וצדק סביבתי. הצוות המקצועי פועל יחד עם הארגונים לשינוי חברתי, כדי לקדם את הנושאים ולהעלותם למרכז סדר היום הציבורי-תקשורתי. ארגונים הפועלים בתחומים הנבחרים מקבלים שירותי ייעוץ והדרכה מוגברים.

כמו כן, במסגרת הנושא המרכזי שנבחר, אג'נדה יוזמת פרויקטים יחודיים באופן עצמאי.

נושא מרכזי (2003-2005) : עובדים עניים 

נושא מרכזי (2006 – היום) : מיעוטים בתקשורת

פרוייקטים נבחרים:

אחריות חברתית של כלי התקשורת
"מתחברים"
קורס כתבים
פרויקט דמוקרטיה

© 2010 Agenda Designed & Built by Ronen Eidelman Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha