קורס כתבים

כחלק מהפעילות סביב הנושא המרכזי "מיעוטים בתקשורת", קיימה אג'נדה מספר קורסי כתבים, שנועד להכשיר אקדמאים יוצאי אתיופיה וערבים השואפים להשתלב בעבודה במקצועות התקשורת.

מדובר בקורסים בני שנה שבהם נפגשים משתתפי הקורס אחת לשבוע ורוכשים מיומנויות עיתונאיות וכלים מעשיים לעבודה בתקשורת. כמו כן המשתתפים עוברים הכשרות שמסייעות להם בהתמודדות עם היותם מיעוט בתוך סביבת עבודה שאינה מגוונת בהכרח.
בסוף הקורס הבוגרים משתלבים בעבודה מעשית בכלי תקשורת שונים למשך חודשיים.

קורס כתבים אתיופים

בוגרי המחזורים הקודמים השתלבו ככתבים בערוצי הטלוויזיה המרכזיים, כתחקירנים וכמפיקים.

הקורס עולה בקנה אחד עם מודל האחריות החברתית אותו אג'נדה מובילה, ושמטרתו גידול משמעותי בייצוג קבוצות מיעוט באמצעי התקשורת העבריים בכלל, ובערוצי הטלוויזיה והרדיו המסחריים בפרט.

אנו מאמינים כי על ידי כניסתם של צעירים יוצאי אתיופיה  וערבים מוכשרים לכלי התקשורת בעברית, יועמק הגיוון החברתי, אשר יביא לשינוי האופן בו מוצגות ומיוצגות קבוצות מיעוט שונות בכלי התקשורת המרכזיים.

© 2010 Agenda Designed & Built by Ronen Eidelman Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha