שוויון הזדמנויות בחינוך

ב-2012 בחרנו נושא מרכזי חדש והוא קידום שוויון הזדמנויות בחינוך. כמו כן בחרנו להתמקד בשלב הראשון בקמפיין נגד מיוני קבלה בבתי הספר. בחודשים ינואר-אפריל 2013, אנו נפיץ מודעת אינטרנט שקוראת להורים להתלונן על מיוני קבלה וננסה להעלות את הנושא לדיון ציבורי בכלי התקשורת, על מנת להפעיל לחץ על משרד החינוך לאכוף ולהרחיב את האיסור על מיונים.

מודעת האינטרנט נגד מיוני קבלה

רשימה מדגמית של בתי ספר ברחבי הארץ שמקיימים מיוני קבלה

הודעה לעיתונות- מתחילה עונת המיונים בבתי הספר

מיון וסינון תלמידים – המותר והאסור

© 2010 Agenda Designed & Built by Ronen Eidelman Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha