Share of Voice

בסוף נובמבר 2007 חנכה אג'נדה מדד חדש, שנבחן באמצעות מחקרים אותם הוא עורך ובוחן את פלח הייצוג התקשורתי של חלקים מהחברה הישראלית בתקשורת בעברית.  

המדד מתייחס מדי תקופה לחלק אחר באוכלוסיה ומוגש לנשיא המדינה ע"י אג'נדה וארגונים נוספים הפועלים לשוויון הייצוג התקשורתי.

המדד הראשון עוסק בייצוג אוכלוסיית הערבים אזרחי ישראל בתקשורת בעברית ומציג תמונת מצב עגומה בה בשלל אמצעי התקשורת : כתובה, משודרת, מודפסת או מצולמת אין כמעט בכלל (פחות מאחוז אחד!) ייצוג אזרחי ישראל הערבים, וגם כשכבר קיימת התייחסות, ברובה היא רואה בערביי ישראל "איום".

אג'נדה עתידה לבחון חלקים נוספים בחברה הישראלית כמו יוצאי ברית המועצות לשעבר, יוצאי אתיופיה, חלקן היחסי של נשות מקצוע ונתחים נוספים בחברה שה-share of voice, נתח הנוכחות התקשורתית שלהן, אינו הולם בהכרח את האחוז שהם מהווים בחברה. אג'נדה תעשה כל שביכולתה בכדי לראות שיפור בהלימה בין אחוז האוכלוסייה לייצוגה בתקשורת.

לצפיה בהודעה לעיתונות ולתמצית ממצאי המחקר

 להלן מצגת Share of Voice. להורדת המצגת לחצו כאן.

[slideboom id=270830&w=425&h=370]


מחקר אג'נדה לבחינת ייצוג האוכלוסייה הערבית בתקשורת בעברית בישראל:

[slideboom id=269269&w=425&h=370]

© 2010 Agenda Designed & Built by Ronen Eidelman Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha