קורסים

אנו בונים קורסי תקשורת בשיתוף עם ארגונים ועל פי בקשתם. הקורס מותאם לצרכי קהל היעד אשר מוגדר מראש. ארגונים מוזמנים לפנות לאג'נדה בבקשה לארגן קורס במשותף.

דוגמאות לקורסים שהיו:

קורס תקשורת ויחסי ציבור לבעלות עסקים (2013)

קורס תקשורת למסורבות גט ועגונות בשיתוף עם ארגון "מבוי סתום" ( 2012)

"מדברות תקשורת פמיניסטית" (2008)

"דוברות חברתית בשישה צעדים" (2006)

© 2010 Agenda Designed & Built by Ronen Eidelman Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha