על המרכז לאסטרטגיה תקשורתית

אנו מפעילים מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית, יחיד מסוגו, הפועל לקידום נושאים של שינוי חברתי בזירה התקשורתית. אנו פועלים לחיזוק שיח דמוקרטי ופלורליסטי בתקשורת, על ידי הגברת הסיקור של נושאים חברתיים ועל ידי הרחבת ההשתתפות של קבוצות מוחלשות בשיח התקשורתי.

אנו פועלים - 

 • לקידום סיקור נושאים חברתיים-כלכליים בתקשורת.
 • לחיזוק היכולות של ארגונים ופעילים בחברה האזרחית ושל מדיה עצמאית להשתתף בשיח התקשורתי בנושאים אלו ולהשפיע  עליו ועל מקבלי ההחלטות.
 • לקידום שינוי ארוך טווח בכלי התקשורת המרכזיים, כך שיהוו במות יותר דמוקרטיות ומגוונת.

 

שירותים לעיתונאים

 • סיורי עיתונאים
 • ימי עיון וכנסים
 • ייזום וסיוע בבניית אייטמים בנושאים חברתיים
 • כנס אילת

שירותים לארגונים

 • שירותי ייעוץ והדרכה לארגונים
 • יעוץ תקשורתי
 • סדנאות והרצאות
 • קורסים
 • מרתונים
 • ייעוץ וירטואלי
 • ניוזלטר
© 2010 Agenda Designed & Built by Ronen Eidelman Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha